JK Konsulentservice finder altid den ydelse og det tilbud, der passer til netop jeres situation

Nedenfor ses eksempler på konsulentydelser, men JK Konsulentservice udarbejder altid individuelle løsninger tilpasset konkrete behov og ønsker.

JK Konsulentservice kan også bidrage til at tilvejebringe den fornødne finansiering til et projekt eller et udviklingsarbejde gennem f.eks. pulje- eller fondsansøgninger.

Analyser

JK Konsulentservice tilbyder at supplere jeres viden med analyser, der kan anvendes som supplement til f.eks. et beslutningsgrundlag eller som inspiration med nye vinkler på jeres drift.

Læs mere

Proces og implementering

Enhver forandring skal omsættes og implementeres for at få fuld effekt. JK Konsulentservice kan facilitere sådanne processer og understøtte det fulde potentiale.

Læs mere

Interim ledelse

JK Konsulentservice tilbyder at bidrage med erfarne ledelses- eller konsulentkompetencer i en interim periode - uden unødige bindinger for jer.

Læs mere

Projektledelse

Har I behov for en projektleder, en tovholder eller blot en konsulent, der kan bidrage til at føre projekter ud i livet, så står JK Konsulentservice til jeres rådighed.

Læs mere

Økonomi og ledelsesinformation

JK Konsulentservice kan bidrage med benchmarkanalyser, udgiftsoptimering, input til økonomistyringsmodeller mv. Ligeledes kan JK Konsulentservice rådgive om valg og anvendelse af ledelsesinformation til brug for såvel daglig ledelse som mere strategiske overvejelser.

Læs mere

Strategi og handleplaner

JK Konsulentservice tilbyder rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af strategier og handleplaner og kan indgå i en understøttende proces fra planlægning til beslutning til handling.

Læs mere