Proces og implementering

JK Konsulentservice tilbyder at facilitere processer og understøtte den bedste implementering af forandringer med henblik på størst mulig effekt.

En implementering af en forandring kan være foranlediget af en anbefaling i en analyse, en lovændring, et ønske om optimering, økonomiske årsager eller af anden grund.

Proces og implementering

Offentlige virksomheder er bl.a. kendt for udvikling og strategier. Hvert 4. år skal der udarbejdes ny planstrategi med tilhørende handleplan, der udvikles politikker med handlekataloger, strategiplaner osv. Omsætningsraten og -succesen hænger sammen med virksomhedernes evne til at implementere og følge op.

JK Konsulentservice har stor erfaring med implementering af forandringer, herunder organisatoriske ændringer og kulturprocesser, professionelt samarbejde, relationel koordinering, styrket borgerkontakt, selvstyrende teams og meget andet. Støtten kan f.eks bestå i facilitering, workshops, undervisning, on the job training, sparring, tovholderfunktioner og/eller det, I konkret måtte have behov for.