Analyser

.

JK Konsulentservice tilbyder analyser på selv de mest komplicerede områder. Mine spidskompetencer ligger på områderne arbejdsmarked, sundhed, social, handicap, senior, ledelse, økonomistyring og ledelsesinformation. Analyserne munder altid ud i konkrete anbefalinger.

Analyserne kan eksempelvis indbefatte benchmark, nøgletalsanalyser, kvalitative og kvantitative undersøgelser, best practice etc.

I en travl hverdag kan det være vanskeligt at skabe overskuddet og tiden til at gå i dybden med de områder, der måske trænger til at blive set efter i sømmene. Samtidig bør værdien af et eksternt blik på en given opgaveløsning ikke underkendes. Derfor kan det være relevant at få bistand til at få gennemført en analyse, der f.eks. kan danne grundlag for en politisk eller administrativ prioritering af forskellige tiltag.

Analyserne afdækker relevante og aktuelle områder aftalt med jer og vil medføre svar på de spørgsmål, som I måtte have. Der er således tale om skræddersyede løsninger, der resulterer i en række anbefalinger og bibringer ledelsen et overblik.