Interim ledelse eller konsulentbistand

Har I ledelses- eller konsulentvakance, eller har I brug for nye øjne på en opgave, så stiller JK Konsulentservice relevante ressourcer til rådighed i en interim periode.

Jeg betragter ledelse som et fag og kan bidrage med en stor ledelsesfaglighed og -erfaring f.eks. i tilfælde, hvor organisationen ikke kan tiltrække relevant ledelse, har brug for at se tiden an eller har brug for en forandringsproces, inden ny ledelse ansættes.Tilsvarende kan jeg indgå i organisationen som konsulent, hvis I i en periode har konsulentvakance.

JK Konsulentservice kan anvendes, hvis I skal have løst en afgrænset ledelses- eller konsulentopgave i en tidsbegrænset periode, hvor I ser fordele ved at samarbejde med mig frem for at binde organisationen til en ansættelse.

Interim ledelse eller konsulentbistand er ikke en leder- eller konsulentvikar, men en deltidsledelse eller -konsulent, der stilles til rådighed, således at organisationen oplever den nødvendige ledelses- eller konsulentbistand, samtidig med at friske øjne udefra kan bidrage med værdifuld viden og observationer til brug for fremtidig optimering af opgaveløsningen.