Økonomi og ledelsesinformation

JK Konsulentservice tilbyder at se jeres økonomiske dispositioner igennem med henblik på optimering, mulige råderum mv.

Der kan f.eks. være tale om udgiftsanalyse, indtægtsoptimering, økonomiske sammenligninger, økonomistyringsmodeller eller ledelsesinformation.

Økonomi og ledelsesinformation

I de senere år er der kommet stigende opmærksomhed på styrket styring af økonomien i organisationer, institutioner og virksomheder. Der er tilsvarende et stort behov for optimering af den økonomi, der er til rådighed og i denne forbindelse brugen af ledelsesinformation, der skal understøtte de rigtige strategiske valg. JK Konsulentservice har mange års erfaring med at sikre god økonomistyring, optimere driften og udarbejde og anvende relevant ledelsesinformation.

JK Konsulentservice kan bidrage med benchmarkanalyser, udgiftsoptimering, input til økonomistyringsmodeller mv. Ligeledes kan JK Konsulentservice rådgive om valg og anvendelse af ledelsesinformation til brug for såvel daglig ledelse som mere strategiske overvejelser.