Strategi og handleplaner

JK Konsulentservice kan rådgive ved udarbejdelse af strategier og handleplaner og kan understøtte hele vejen fra planlægning til handling.

Samarbejdet kan f.eks. omfatte foranalyse, anbefalinger, involverende proces, implementering eller andet, der passer til jeres behov.

God ledelse handler bl.a. om at sætte tydelig retning. Retningen udspringer ofte af en strategi og af diverse politikker. For at sikre at disse strategier og politikker ikke bare bliver flotte ord i et ringbind i reolen, udarbejdes typisk handlekataloger. Men hvordan sikres handlingerne omsat? Og hvordan prioriteres de vigtigste handlinger og den mest meningsfulde og resultatskabende strategi?

JK Konsulentservice har erfaring med at arbejde strategier ind i organisationen og få dem til at leve. Herved opnås resultaterne af de strategier og handlinger, som er besluttet.